Wanted: Beef Jerky - kuivattuna ja kuolleena

Tietosuojaseloste

Kuivaliha.com tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Terveterve Tellus Oy (Y-Tunnus: 2346614-5)
Riihelänkatu 75
15810 Lahti

Tietosuojavastaava

Olli Makkonen
asiakaspalvelu@kuivaliha.com
+358 40 7637089

Rekisterin nimi

Kuivaliha.com-verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittellään sovittujen palveluiden tuottaminen ja tarkoituksena on kuivaliha.com ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, tilausten käsittely ja arkistointi, asiakasyhteydenpito ja markkinointi. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastoimiseen. Markkinointikielto suoritetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Rekisteri sisältää henkilötietoja ja tilaustietoja kuivaliha.com-verkkokauppaan tilauksen tehneistä asiakkaista.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Asiakastiedot

  • Asiakkaan itse lomakkeisiin syöttämät tiedot
  • Käyttäjätunnus
  • Yrityksen nimi ja käyttäjätunnus
  • Yrityksen y-tunnus (jos yritysasiakas)
  • Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
  • Laskutusosoite
  • Toimitusosoite
  • Puhelinnumerot
  • Sähköpostiosoite
  • Tilauksen tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämät yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan tilauksen/rekisteröinnin yhteydessä. Tietoja voidaan vastaanottaa myös sähköpostitse, chatin tai yhteydenottolomakkeen sekä asiakaspalvelun tai myynnin kautta tulleisiin tiedusteluihin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan tietoja luovutetaan ainoastaan kuljetusliikkeille pakettien perille saamisen takia. Muuten tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Rekisterin suojauksen periaatteetRekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Kaikki tiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä. Ainoastaan Terveterve Tellus Oy:n ne työntekijät, jotka työskentelevät kanssa pääsevät käsittelemään ja näkemään asiakastietoja. Sivuilla on käytössä myös SSL-suojaus, joka salaa tietokoneesi ja internetsivun palvelimen välisen liikenteen sisällön ja auttaa sivuston aitouden varmistamisessa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Ota yhteys halutessasi tietosuojavastaavaan.

Tiedon korjaaminen

Rekisteriä hoitava taho korjaa, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteriä hoitava taho voi myös itse oikaista asiakkaan tietoja mikäli tämä on oleellista tilauksen kannalta.

HUOM: Käyttämällä verkkokauppaamme hyväksyt yllämainitut ehdot.